PRÁVO NA OPRAVU CENY
• Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

• Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
• Nepoškozené zboží odešlete zpět na adresu Salming ČR s.r.o., Areál ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 ve stanovené lhůtě na vlastní dodací náklady. Zboží neposílejte na dobírku. Přijetí takové nebude ze strany provozovatele akceptováno.
• O této skutečnosti nás informujte e-mailem nebo telefonicky.
• Po obdržení zboží prodávající obratem vrátí zpět zaplacenou částku bankovním převodem nebo složenkou nejpozději do 30 dní. Vrácená částka bude prodávajícím ponížena o náklady na dopravné (Kč 100,- v případě ČR).

VÝMĚNA ZBOŽÍ
• Kupující má právo na výměnu nevyhovujícího zboží
• Postup výměny je totožný jako postup při odstoupení od smlouvy, kde následně nedojde k vrácení zaplacené částky, ale k odeslání vyměněného zboží vybraného kupujícím

REKLAMAČNÍ ŘÁD
• Záruční doba na zboží je 24 měsíců
• Kupující by měl nicméně respektovat fakt, že doba spotřeby a doba záruční jsou dva odlišné pojmy, tím spíše u sportovního vybavení.
• Reklamované zboží odešlete zpět na adresu Salming ČR s.r.o., Areál ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, 102 00 Praha 10.
• O této skutečnosti nás informujte e-mailem nebo telefonicky
• Reklamace bude vyřízena především ke spokojenosti zákazníka nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím
• O vyřízení reklamace Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky.

ZÁKONY A PŘEDPISY
• Veškeré smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem ČR Smluvní vztahy, které nejsou obsaženy v těchto Obchodních podmínkách se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. 634/1992 Sb)

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT
• Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou používány pouze a výhradně pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Při ochraně osobních dat se řídíme zákonem číslo 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.